برگزاری دوره آموزشی “ارتقای سلامت روانی شاغلین (استرس های شغلی)”

دوره آموزشی “ارتقای سلامت روانی شاغلین (استرس های شغلی)” جهت تعدادی از پرسنل نیروگاه برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی این دوره آموزشی در روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۷ برای ۳۶ نفر از پرسنل نیروگاه توسط آقای دکتر خوشی در نیروگاه طوس برگزار گردید.

1.JPG
2.JPG
1.JPG
2.JPG
1.JPG
2.JPG
1.JPG
2.JPG
1.JPG
2.JPG
1.JPG
2.JPG
1.JPG
2.JPG

نوشته های مرتبط