برگزاری دوره آموزشی ” یاتاقان ها و روغنکاری” در نیروگاه طوس

دوره آموزشی ” یاتاقان ها و روغنکاری” جهت تعدادی از پرسنل نیروگاه توسط آقای مهندس کرابی ، در نیروگاه طوس برگزار گردید.

این دوره آموزشی در روز های سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ و همچنین پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۸ برای ۲۷ نفر از پرسنل نیروگاه توسط آقای مهندس کرابی از مدرسین مجتمع آموزشی آرمان گستر آریا در نیروگاه طوس برگزار گردید.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg

نوشته های مرتبط