بازدید تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس از نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور

جهت افزایش آگاهی و دانش فنی از اورهال واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی خیام ، تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس از این نیروگاه بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ،جهت افزایش آگاهی و دانش فنی و همچنین بازدید از اورهال واحدهای سیکل ترکیبی خیام ، تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ از این نیروگاه بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس صفری پس ارائه توضیحات کلی در مورد نیروگاه ، اقدام به معرفی قسمت های اتاق فرمان و سالن توربین و برج هلر نمودند ، همچنین از واحد گازی در حال اورهال نیز ، بازدید بعمل آمد .

نوشته های مرتبط