پذیرفته شدن مقاله مهندس احراری در سی و نهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور

مقاله آقای مهندس میثم احراری در سی و نهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور جهت ارائه بصورت پوستر پذیرفته شد.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت مقاله آقای مهندس میثم احراری با عنوان “بررسی اثرات رسوب گذاری و خوردگی در نیروگاه طوس و روش های کاهش آن ” در سی و نهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور جهت ارائه بصورت پوستر پذیرفته شد. آقای مهندس میثم احراری از پرسنل دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس هستند که به همراه آقای مهندس سبزورانی مدیر محترم امور شیمی و آقای مهندس اکبرزاده در این همایش حضور یافتند.

لازم بذکر است این همایش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ و ۹۵/۱۰/۱۵ در نیروگاه اصفهان برگزار گردید.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

نوشته های مرتبط