سمینار ” چگونگی یادگیری واژگان انگلیسی بدون فراموشی “

سمینار آموزشی ” چگونگی یادگیری واژگان انگلیسی بدون فراموشی با متد (E.W.F)” توسط آقای جهانشاهی (موسسه زبانهای خارجی پاسارگاد) ، در سالن اجتماعات نیروگاه طوس برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، با حضور ۴۲ نفر از پرسنل نیروگاه ، سمینار آموزشی ” چگونگی یادگیری واژگان انگلیسی بدون فراموشی با متد (E.W.F)” توسط آقای جهانشاهی (موسسه زبانهای خارجی پاسارگاد) ، در سالن اجتماعات نیروگاه طوس برگزار گردید.
این سمینار جهت آشنایی پرسنل با فنون و روش های یادگیری و به خاطر سپاری لغات انگلیسی برگزار شد که مقدمه ای برای برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی کتاب ۵۰۴ می باشد.
در این سمینار که در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۷ برگزار گردید پرسنل امور تعمیرات مکانیک، امور کنترل ، امور الکتریک، امور شیمی و همچنین دفتر مهندسی و نظارت و دفتر برنامه ریزی و نظارت ، حضور داشتند.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

نوشته های مرتبط