سمینار آشنایی با سیستم فیلتراسیون پرتابل

سمینار آموزشی” آشنایی با سیستم فیلتراسیون پرتابل جهت حذف وارنیش از سیستمهای روغنی” جهت تعدادی از پرسنل نیروگاه توسط آقای مهندس پهلوان (شرکت فالکن فرایند) ، در نیروگاه طوس برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، با حضور ۱۸ نفر از پرسنل نیروگاه ، سمینار آموزشی ” آشنایی با سیستم فیلتراسیون پرتابل جهت حذف وارنیش از سیستمهای روغنی” توسط آقای مهندس پهلوان (شرکت فالکن فرایند) ، در سالن اجتماعات نیروگاه طوس برگزار گردید.
در این سمینار که در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲۳ برگزار گردید پرسنل امور تعمیرات مکانیک و امور شیمی و همچنین دفتر مهندسی و نظارت ، حضور داشتند.

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

نوشته های مرتبط