برگزاری دوره آموزشی ایمنی آتش نشانی

دوره آموزشی ” ایمنی آتش نشانی ” جهت تعدادی از پرسنل آتش نشانی در نیروگاه طوس برگزار گردید.

دوره آموزشی ۴ روزه ” ایمنی آتش نشانی” جهت ۱۴ نفر از پرسنل آتش نشانی نیروگاه توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد ، در نیروگاه طوس برگزار گردید.

این دوره آموزشی ۲۰ ساعته از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۴ لغایت روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ جهت افزایش آگاهی پرسنل آتش نشانی با سرفصل های : تئوری حریق وخاموش کننده های دستی وکارگاه عملی خاموش کننده ها -پمپ ها و روش های آبرسانی در عملیات – شناخت و کاربرد تجهیزات حریق و نجات – شناخت تهویه و دستگاه تنفسی ، توسط ۴ نفر از پرسنل مجرب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد برگزار گردید.

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

نوشته های مرتبط