بازدید تعدادی از پرسنل نیروگاه منتظر قائم

جهت امکان سنجی نصب کندانسور هوایی (ACC) در نیروگاه منتظر قائم ، تعدادی از پرسنل این نیروگاه از کندانسور های هوایی نیروگاه طوس بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، جهت امکان سنجی نصب کندانسور هوایی (ACC) در نیروگاه منتظر قائم ، تعداد ۸ نفر از پرسنل این نیروگاه و همچنین شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر از کندانسور های نیروگاه طوس بازدید کردند.

در این بازدید مهندس امیر پناه و مهندس ذاکری و مهندس محرری و همچنین مهندس سهامیان از پرسنل نیروگاه طوس ، این گروه را همراهی نمودند و تبادل نظر پیرامون وضعیت ، ساختار ، نگهداری و مشکلات موجود کندانسور هوایی نیروگاه انجام گرفت.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

نوشته های مرتبط