بازدید پرسنل شرکت توزیع نیروی برق مشهد از نیروگاه طوس

تعداد ۲۵ نفر از پرسنل امور نگهداری و تعمیرات پیشگرانه منطقه شرق شرکت توزیع نیروی برق مشهد از نیروگاه طوس بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت با توجه به درخواست مدیر محترم امور نگهداری و تعمیرات پیشگرانه شرکت توزیع نیروی برق مشهد و همچنن در راستای تبادل اطلاعات فنی ، تعداد ۲۵ نفر از پرسنل محترم این شرکت از نیروگاه طوس بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید ، مهندس سهامیان، مسئول آموزش نیروگاه، توضیحات کاملی را از طرز کار و عملکرد سیکل آب و بخار نیروگاه طوس را ارائه داده و سپس ماکت نیروگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این بازدید پرسنل محترم این شرکت ، از بخش های مختلف نیروگاه از جمله اتاق فرمان ، بویلر ، توربین ها ، کندانسور هوایی ، ژنراتور و ترانسفورماتور بازدید کردند.

دفتر برنامه ریزی و نظارت

3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

نوشته های مرتبط