تولید نیروگاه در ۳ ماهه اول سال ۹۵

نیروگاه طوس در سه ماهه اول سال جاری توانست بیش از ۸۴۷۳۳۳ هزار مگاوات انرژی تولید نماید.

شرکت مدیریت تولید برق طوس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ توانست ۸۴۷۳۳۳ مگاوات ساعت انرژی ناخالص تولید نماید. از این مقدار تولید ۷۸۷۹۱۴ مگاوات ساعت سهم تولید خالص بوده که به شبکه گسترده سراسری کشور تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی و بنابر اعلام معاونت مهندسی و برنامه ریزی با توکل به خداوند متعال و با داشتن نیروهای پرتلاش و خدوم، این شرکت توانست در ۳ ماهه اول سال جاری بیش از ۸۴۷۳۳۳ مگاوات انرژی برق تولید نماید.

این میزان انرژی با تلاش کارکنان متخصص و متعهدی صورت گرفته است که تولید برق پایدار در شبکه را با همت جمعی و دانش فنی، و احساس خدمت به کشور عزیزمان و با احساس مسئولیت تولید نموده تا بخشی از برق مورد نیاز استان و همچنین کشور تأمین گردد.

این گزارش همچنین می افزاید : برای تولید این میزان انرژی ۱۵۹ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲۰ متر مکعب گاز و ۷۶ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۹۰۲ لیتر نفت کوره به مصرف رسیده است.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس

نوشته های مرتبط