اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد ۳

با همت و تلاش بی وقفه متخصصان و کارکنان خدوم نیروگاه طوس محقق گردید.

در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، با همت و تلاش بی وقفه متخصصان و کارکنان خدوم نیروگاه طوس تعمیرات میان دوره ای واحد ۳ پایان یافته و وارد مدار تولید گردید.

در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری گردیده است ، با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان زحمتکش نیروگاه طوس واحد ۳ این نیروگاه که در مورخ چهارم آّبان ماه ۱۳۹۵ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای پانزده روزه در تاریـخ هجدهم آبان ماه ساعت ۱۲:۴۵ وارد مدار تولید و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.

اهم فعالیت های صورت گرفته در تعمیرات میان دوره ای واحد ۳ نیروگاه طوس:

۱-شستشوی قلیایی ایرهیترهای واحد جهت تمیز کردن بسکت های ایرهیتر که باعث کاهش فشار کوره و افزایش انتقال حرارت در ایرهیتر شده و افزایش راندمان را در پی خواهد داشت.
۲-تعویض برزنت های معیوب بویلر از قبیل : برزنت خروجی F.D.F ، برنرها ، بای پس هوا ، G.R.F ، بالانس داکت
۳-تست نشتی لوله های ری هیت با استفاده از هوای فشرده
۴-تعویض کوپلینگ هیدرولیکی F.D.F 2 به علت پایین بودن و رسوب روغن

شایان ذکراست ، درمدت زمان انجام تعمیرات میان دوره ای ، تعمیرات بر روی پرمیت های توقف واحد انجام و تعمیرات روتین امورها نیز صورت پذیرفت.

اهم فعالیت های روتین صورت گرفته در امور ها:

امور مکانیک
کار بر روی اف دی فن ،جی آرفن ،ایرهیتر ،کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار ،همچنین کار بر روی متعلقات توربین ،ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم و …
امور الکتریک
چک و تمیزکاری دیودهای گردان ،زغال های ارت ،فیلترهای اکسایتر ،کولرهای ترانس ژنراتور ،ترانس های مصرف داخلی و لوکومات ،الکتوموتورهای ۶ کیلو ولت و …
سرویس الکتروموتورها ،تست رله های ترانس ها ،چک و آچارکشی بریکرها
امور کنترل
چک و تنظیم ترانسمتیرهای هوا و سوخت
چک و بازدید کلیه کنترل والوها ،سلنوئید والوها ،شات آف والوها ،دمپرها،سنسورها ،حفظت دماهای کوپلینگ و یاتاقان F.D.F و G.R.F
بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها ،پوش باتون ها ،چک کردن حفاظت های مهم بویلر

دفتر برنامه ریزی و نظارت نیروگاه طوس

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

 

نوشته های مرتبط