طرح سرمایش هوای ورودی به کندانسور هوایی

طرح سرمایش هوای ورودی به کندانسور هوایی واحدهای نیروگاه طوس توسط کارشناسان داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت.

از جمله مهمترین محدودیت های اعمال شده روی واحدهای نیروگاه طوس افت خلاء کندانسور هوایی (A.C.C) بویژه در فصول گرم سال است.
با توجه به افزایش روز افزون تقاضا جهت تأمین برق مشترکین و بهره وری بهتر از واحدهای نیروگاه یکی از راههای بهبود خلاء کندانسور هوایی،
پایین آوردن دمای هوای عبوری از سطوح کندانسور است. به گزارش روابط عمومی این طرح از مدتها قبل توسط کارشناسان داخلی مطرح و مطالعات جهت اجرای آن آغاز شده بود. با انجام بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد تصمیم گرفته شد تا با یکی از شرکتهایی که در این زمینه از تخصص و تجربه کافی برخوردار است مذاکراتی آغاز شود. از این میان شرکت gohl آلمان از طریق نمایندگی خود (شرکت آیکار ) در ایران پیشنهادی را جهت استفاده از کول پدهای تبخیری در محوطه کندانسور ارائه نمود که از طریق آن دمای هوای عبوری از روی لوله های فین دار و کندانسور را می تواند از ۴۰c به ۲۸c کاهش دهد. این پیشنهاد توسط کارشناسان نیروگاه طوس بررسی گردیده و برخی ابهامات نظیر حجم آب مصرفی میزان آب در گردش، مقدار افت فشار هوا در کول پدها، تأثیر رسوبات باقیمانده روی مدیای سطوح تبخیری،حجم حوضچه جمع آوری آب ، تاثیر افزایش رطوبت روی سازه های فلزی کندانسور، میزان مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز، میزان تاثیر گذاری این روش روی خلاء کندانسور به شرکت مذکور اعلام گردید. بر این اساس جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم و کارشناسان نیروگاه طوس،کارشناسان دفتر فنی برق خراسان، کارشناسان شرکت آیکار و کارشناسان آلمانی و فرانسوی شرکت gohl برگزار گردید و کارشناسان خارجی ضمن بازدید و اندازه گیریهای اولیه از محل کندانسور هوایی از نزدیک به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6

نوشته های مرتبط