تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس

در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل با همت و تلاش بی وقفه متخصصان و کارکنان خدوم نیروگاه طوس تعمیرات اساسی واحد ۲ در مقطع دویست هزار ساعت کارکرد به پایان و وارد مدار تولید گردید.

در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری گردیده است با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان خدوم و زحمتکش نیروگاه طوس واحد ۲، پس از انجام تعمیرات اساسی بر روی تجهیزات آن در تاریـخ ۲۹/۲/۹۵ ساعت ۲۲ وارد مدار تولید و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.

کار این تعمیرات با برنامه ریزی توسط دفتر مهندسی، و اجراء توسط امورهای تعمیراتی مکانیک ،الکتریک ، کنترل، و با همکاری امور شیمی و بهره برداری بر روی مجموعه توربوژنراتور، بویلر،کندانسور وسایر تجهیزات سیکل آب و بخار صورت گرفته است که اهم فعالیت ها در قسمت های مختلف به شرح زیر است.

امور مکانیک
۱- تعمیرات اساسی توربین ها و ژنراتور شامل دمونتاژ، بازرسی قطعات ، انجام تست ها و تنظیمات لازم تجهیزات و مونتاژ نهایی قطعات  ۲ـ تعمیرات کلیه پمپ ها و والوهای بویلر و توربین و تعمیر اساسی فن های مسیر دود وهوا وبازدیدکانال های آن

امور الکتریک
۱- تعمیرات اساسی ژنراتور و انجام تست های کامل آن ۲ – سرویس کامل ترانسفورماتور اصلی واحد وترانس های مصرف داخلی و انجام تست های لازم ۳- تعمیر اساسی کامل موتورهای LV و MV واحد ۴- سرویس و تنظیم کلیه سوئیچ گیرهای ۶KV و ۰٫۴KV واحد ۵ – سرویس، تنظیم و آزمایش کلیه رله های حفاظت واحد و سوئیچ گیرها .

امور کنترل
۱- بازدید ، سرویس و تنظیم کلیه ترانسمیترها، پرژر سوئیچ ها و سایر لوازم اندازگیری ۲- بازدید وسرویس و تنظیم کلیه اکچویتورها و پوزیشنرها وکنترل والوهای نئوماتیکی و تست و تنظیم کارت های الکترونیکی و حلقه های کنترل .

همچنین در طول این تعمیرات فعالیتهای معمول سایر واحدها نیز با برنامه ریزی انجام گرفته به اجرا در آمد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس

6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7

نوشته های مرتبط