اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد ۴

واحد ۴نیروگاه طوس پس از اتمام تعمیرات میان دوره ای در روز یکم آبان وارد مدار شد.

در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل با همت و تلاش بی وقفه متخصصان و کارکنان خدوم نیروگاه طوس واحد ۴نیروگاه طوس پس از تعمیرات میان دوره ای در روز یکم آبان وارد مدار تولید شد.

واحد ۴ نیروگاه طوس که در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ به منظور تعمیرات میاندوره متوقف شده بود با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان خدوم و زحمتکش نیروگاه طوس پس از انجام تعمیرات میان دوره ای، در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ با شبکه برق سراسری کشور پارالل گردید.

طبق برنامه ریزی مصوب، واحد چهار نیروگاه در تاریخ هفدهم مهرماه سال جاری جهت تعمیرات میان دوره ای از مدار خارج و ضمن انجام پرمیت های توقفی بازدیدها،تعمیرات وسرویسهای روتین در بخشهای مختلف تعمیرات مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق مجدداً در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۳ دقیقه وارد مدار و باشبکه سراسری پارالل گردید.

از عمده اقدامات صورت گرفته در این واحد می توان به تعویض کوپلینگ هیدرولیکی اف دی فن یک و نیز تعویض تعدادی از والوها ی مسیر VF و لوله های درین آن اشاره نمود.

لازم به ذکر است در راستای بهینه سازی تجهیزات نیروگاه ،کوپلینگ جدید خریداری شده با طرح متفاوت که ازکارایی بالاتری نیز برخوردار است جایگزین کوپلینگ قدیمی گردید.

شایان ذکر است در طول مدت این تعمیرات، فعالیتهای معمول سایر واحدها نیز طبق برنامه ریزی های انجام گرفته به اجرا در آمد.

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

نوشته های مرتبط