سمینار آشنایی با دستگاه ضد رسوب

سمینار آشنایی با دستگاههای ضد رسوب مغناطیسی در سالن اجتماعات نیروگاه طوس برگزار گردید.

با توجه به وضعیت کنونی و بحرانی آب که جزء ارزشمندترین منابع جهان هستی می باشد، نگهداری از تأسیسات در سیستم های سرمایشی و گرمایشی جزء اولویت های اول مراکز اداری و صنعتی می باشد. در این میان نیاز است از تشکیل رسوب و تخریب حاصل از خوردگی شیمیایی با استفاده از فن آوری های جدید جلو گیری گردد.
سیستم های ضد رسوب مغناطیسی یکی از روش هایی ست که با مبنا قرار دادن آب و عدم تغییر در ساختار شیمیایی آن در حل مشکلات رسوب زدایی استفاده می شود. این روش نه تنها از تشکیل رسوب جلوگیری می کند بلکه رسوبات تشکیل شده طی ادوار گذشته را به مرور زمان بسته به حجم و نوع کلونیهای رسوبی از بین می برد. طبق آخرین بررسی های انجام شده و آمار موجود هر ۱۵ میلیمتر رسوب می تواند ۶۰% تلفات انرژی را در بر داشته باشد که این میزان هدر رفت انرژی در فصول مختلف سال در سیستم های سرمایشی و گرمایشی زیان جبران ناپذیری به چرخه اقتصاد مراکز اداری و صنعتی وارد می کند.
این دستگاه با ایجاد میدان مغناطیسی دائم با طول موجهای متفاوت بین دو قطب در راستای عمودی ایجاد اغتشاش نموده و به صورت فیزیکی موجب تغییر در ساختار تبلور املاح رسوب گذار از ترکیبات سخت کلیستی به بلورهای آراگونیت نرم تبدیل می گردد، لذا حلالیت آب افزایش یافته و باعث حذف تدریجی رسوبات ادوار گذشته می شود.
شرکت های داخلی در زمینه تولید ضد رسوبهای مغناطیسی به نتایج قابل توجهی دست یافته و کارشناسان و متخصصان داخلی توانسته اند با دانش و فن آوری روز دنیا به روش های مختلفی برای از بین بردن رسوبات دست یابند. در همین راستا سیمناری تحت عنوان آشنایی با دستگاههای ضد رسوب با حضور کارشناسان و متخصصان نیروگاه در سالن اجتماعات برگزار گردید و مقرر گردید پس از بررسی لازم و کارشناسی در خصوص به کارگیری ضد رسوبها در محل سیال آب ورودی به کولرهای ژنراتور تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

نوشته های مرتبط