سمینار آشنایی با دستگاه آنالیز ارتعاش

سمینار آشنایی با دستگاه آنالیز ارتعاش در محل سالن اجتماعات نیروگاه طوس برگزار گردید.

در شرکت های صنعتی که با تجهیزات دوّار سر و کار دارند ارتعاشات می تواند یکی از عوامل تخریب به شمار آید.برای جلوگیری از اینگونه صدمات و به منظور کاهش آسیب های احتمالی، اندازه گیری ارتعاشات می تواند راه حل بسیار مناسبی برای رفع آسیب های احتمالی باشد. در شرکت مدیریت تولید برق طوس با توجه به داشتن تجهیزات دوّار مهم و حساس مانند :توربین،ژنراتور،فیدپمپها،کندانسور هوایی و…. می بایستی این گونه اندازه گیری ها به صورت دقیق و با استفاده از دستگاههای پیشرفته صورت پذیرد. به همین منظور طی هماهنگی به عمل آمده و برای افزایش سطح آگاهی کارشناسان و تکنیسین های امورهای تعمیراتی با نحوه کار دستگاههای جدید ارتعاش سنج، سمینار آشنایی با این دستگاه با حضور شرکت ارائه دهنده خدمات و همکاران محترم فنی در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.
بنابر اعلام دفتر برنامه ریزی و نظارت ، در این سمینار، شرکت مذبور امکانات مختلف دستگاه خود را برای بالانس تکرو و دو صفحه ای ،آنالیز ارتعاش اوربیت معرفی نمود و در پایان این سمینار نیز به صورت عملی، اقدام به بالانس دوصفحه ای تجهیزی که برای نمونه ارائه شده بود پرداخت.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

نوشته های مرتبط