سمینار آشنایی با تکنولوژی مدرن در نگهداری و بهره برداری روغن

با توجه به استفاده مستمر از روغن های مختلف در نیروگاه طوس سمینار آشنایی با تکنولوژی مدرن در نگهداری و بهره برداری روغن در این شرکت برگزار گردید

روغن های صنعتی به عنوان یک فراورده مهم در شرکت های مختلف صنعتی دارای کاربردهای فراوانی است و لازم است تا همیشه از بهترین نوع آن برای مصرف در تجهیزات مکانیکی استفاده گردیده و استانداردهای لازم را نیز برای به کارگیری در تجهیزات داشته باشد.
استفاده صحیح از انواع روغن ها باعث کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات در امورهای فنی و تعمیراتی می شود و تجهیزات و ادوات سیستم با خرابی کمتری روبرو شده و میزان راندمان کار را افزایش می دهد. در این میان آلودگی روغن می تواند مشکلات عدیده ای را به وجود آورد که از آن جمله می توان به از کار افتادگی ،تعمیرات مکرر و کاهش طول عمر تجهیزات اشاره نمود. همگی این موارد می تواند باعث کاهش بازدهی سیستم و افزایش هزینه ها گردد. با توجه به استفاده نیروگاه طوس از روغن های صنعتی در قسمت های مختلف و ضرورت به کارگیری روغن های استاندارد و آشنایی با راهکارهای حذف وارنیش در سیستم روغنکاری توربین ها ، سمیناری تحت عنوان آشنایی با تکنولوژی مدرن در نگهداری و بهره برداری روغن با حضور کارشناسان و تکنسین های قسمت های مختلف در سالن اجتماعات برگزار گردید.
در این سمینار مباحثی همچون بررسی چگونگی آلودگی، آشنایی با انواع آلودگی روغن ، ماهیت و منشأ آنها بررسی استانداردهای سنجش آلودگی روغن و همچنین جلوگیری از شکل گیری وارنیش و لجن در سیستم روغنکاری مورد ارزیابی قرار گفت.در این سمینار همچنین کنترل مهم ترین منابع آلودگی روغن برای برطرف نمودن مشکلات احتمالی در خصوص استفاده از روغن ها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

نوشته های مرتبط