مناقصه و مزایده

مناقصه

شماره مناقصهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسال دریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات
TEN-9708خريد انبساط گير برزنتي مسير دود و هوا1397/08/101397/08/12دریافت فایل270,000,000 ریالنوع مناقصه : دو مرحله اي با ارزيابي فني
TEN-970721مناقصه محدود دو مرحله ای خريد 6 ست محور پمپ فشار قوي مازوت1397/07/211397/08/21دریافت فایل300,000,000 ریالبه اطلاع مناقصه گران می رساند فقط شركتهايي كه دعوتنامه رسمي دريافت نموده اند مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند.
TEN-9709خريد شش تن هيدرازين ، 110 تن اسيد سولفوريك و 140 تن سود1397/06/031397/06/15دریافت فایل120,000,000 ریال
TEN-9707تعمیرات نمیه اساسی واحد های 3و41397/05/231397/06/04تا تاریخ 1397/06/06
تمدید شد
دریافت فایل3 درصد مبلغ پیشنهادیبه اطلاع مناقصه گران می رساند نسخه جدید 97/06/03 ضمائم بارگذاری گردید
بازگشایی پاکات
1397/06/07ساعت 14

مزایده

شماره مزایدهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسالدریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات
AUC-9710فروش ضايعات نيروگاه طوس1397/06/211397/07/04دریافت فایل10 درصد مبلغ پیشنهادی
AUC-9711فروش رسوبات بويلر و كف استخر نيروگاه طوس1397/06/211397/07/04دریافت فایل10 درصد مبلغ پیشنهادی