جمعه , ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷

مناقصه و مزایده
شماره مناقصهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسالدریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات
TEN-960301خرید لوله و کویل های سوپر هیتر 2 بویلر1396/05/231396/06/23دریافت فایل1,500,000,000 ریال
TEN-960302خرید 2 ست بدنه استاپ والو1396/06/151396/06/30دریافت فایل350,000,000 ریالاحتراماً به اطلاع میرساند این مناقصه به مدت دو هفته تمدید شده و پاکات فنی و مالی در تاریخ 96/07/15 مفتوح خواهد گردید.
TEN‐960613خريد روغن اسوتروسو1396/07/011396/07/13دریافت فایل240,000,000 ريال
TEN‐960620خريد استيم اير هيتر1396/06/201396/07/20دریافت فایل70,000,000 ريال
TEN‐960627خريد محورهاي پمپ فشار قوي مازوت1396/06/271396/07/27دریافت فایل
100,000,000 ريالاحتراماً به اطلاع میرساند این مناقصه به مدت دو هفته تمدید شده و پاکات فنی و مالی در تاریخ 96/08/10 مفتوح خواهد گردید.
TEN‐9609واگذاري حجمي آبدارخانه،تلفن خانه و نظافت عمومي نيروگاه طوس1396/08/271396/08/29دریافت فایل
100,000,000 ريال
TEN-9610واگذاري حجمي كارهاي خدماتي نيروگاه طوس1396/09/081396/09/20دریافت فایل250,000,000 ریال
TEN-9611واگذاري حجمي خدمات كارگاههاي مكانيك و الكتريكو سيستمهاي1396/09/121396/09/25دریافت فایل200,000,000 ریال
TEN-9612خريد غذاي مورد نياز كاركنان نيروگاه طوس1396/09/141396/09/22دریافت فایل200,000,000 ریال
TEN-9613تعميرات نيمه اساسي واحد يك1396/10/181396/10/30دریافت فایل3 درصد مبلغ پیشنهادی
TEN-9707تعمیرات نمیه اساسی واحد های 3و41397/05/231397/06/04دریافت فایل3 درصد مبلغ پیشنهادیبه اطلاع مناقصه گران می رساند نسخه جدید برنامه زمان بندی در اسناد بارگذاری گردید